Licytacje Komornicze
1.   II Licytacja Komornicza - Kazimierza Wielkiego 15/46
2.   I Licytacja Komornicza - Pocztowa 12a/6
3.   I Licytacja Komornicza - Piłsudczyków 16D/9
4.   I Licytacja Komornicza - Al.Piastów 12/IIA/11
5.   I Licytacja Komornicza - Kazimierza Wielkiego 15/37