Licytacje Komornicze
1.   I Licytacja Komornicza - Marynarzy 21D/6