Licytacje Komornicze
1.   I Licytacja Komornicza - Jana III Sobieskiego 8/39
2.   II Licytacja Komornicza - Kazimierza Wielkiego 15/46
3.   I Licytacja Komornicza - Pocztowa 12a/6
4.   I Licytacja Komornicza - Piłsudczyków 16D/9
5.   I Licytacja Komornicza - Al.Piastów 12/IIA/11
6.   I Licytacja Komornicza - Kazimierza Wielkiego 15/37