Licytacje Komornicze
1.   I Licytacja Komornicza - Kap. Wojskowych 10E/19