Korespondencja elektroniczna zamiast papierowej
 
Proponujemy Państwu dostarczenie korespondencji drogą elektroniczną. Jeżeli wyrażacie zgodę na to, by zamiast tradycyjnej korespondencji papierowej, kierować do Was informację drogą mailową to prosimy o wypełnienie DRUKU
i dostarczenie go do siedziby Zarządu (Ul. Jana III Sobieskiego 6, pok.23), lub zgłoszenie się osobiście do pok. nr.23
 

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

OFERTA - Remont balkonów

Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.

Zakres prac objętych ofertą: Remont balkonów zgodnie z załączonym wykazem i wskazanym zakresem.

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót.Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynkówobjętych planowanym zakresem remontu, przed opracowaniem oferty. Wybór Wykonawcy nastąpi na drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Komisję.

Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij